Tento web používa súbory cookies. Stlačením tlačidla vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Odmietnuť všetko môžete tu.

 

Minimálna hodnota objednávky je
10€ bez DPH

(bez prepravných nákladov)


Ceny zobrazené v ČESKÝCH KORUNÁCH sú len informatívne. Objednávka pre českých zákazníkov bude vystavená v eurách.


 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov

 • predávajúci: prevádzkovateľ internetového obchodu www.wax-gems.com

 • kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

 • tovar: produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.wax-gems.com

 • objednávka: kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 • obchodné podmienky: zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

   

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.wax-gems.com sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Minimálna hodnota objednávky je 10€ bez DPH.

 

3. Dodacie podmienky

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

4. Dodacie lehoty

 • ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 24 hodín) od prijatia objednávky

 • ak tovar nie je skladom, predávajúci musí tovar objednať u výrobcu. V tomto prípade môže byť dodacia lehota 2-3 týždne. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota až 8 týždňov od objednania. Pri málopoužívaných farbách a rozmeroch je nutné objednať celé balenie kamňov. Pre ktoré kamene to platí bude zákazník upozornený po zaslaní objednávky, prípadne sa môže vopred informovať na kontaktoch uvedených v kolkonke "Kontakty"

 • o dĺžke dodacej doby bude kupujúci informovaný predávajúcim do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku

 

5. Forma a doba doručenia

 • Slovenskou poštou, 1. trieda – spravidla do 24 hodín od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.

 • Osobným odberom: v pobočke predávajúceho Gudernova 3, 040 11, Košice. Osobný odber možný po telefonickej, alebo mailovej dohode minimálne 24 hod. vopred.

 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania (po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

 

7. Platby za tovar a poštovné

Platiť za objednaný tovar je možné nasledovne:

 • Dobierkou: objednaný tovar zasielame na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky

 • Bankovým prevodom: objednaný tovar zasielame po prijatí plnej sumy na bankový účet uvedený na zaslanej faktúre

 • V hotovosti: v prípade osobného odberu je možné tovar zaplatiť v hotovosti v pobočke predávajúceho.

 

8. Vrátenie tovaru

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 

9. Záruka a reklamačný poriadok

 Momentálne v štádiu spracovania...

 

10. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.wax-gems.com sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.